NOVINKY

Kurt-2

Chcete začít trénovat od poloviny roku?

Žádný problém!! Stačí, aby jsi splnil pár základním požadavků a budeš moc začít trénovat.

1) Rozmyslete si, jaký dny máte čas.  Zda jsi úplný začátečník nebo už jsi volejbal hrál.

2) Napište našemu tenérovi Mirkovi Nekolovi, zda daný den je v kroužku místo.

3) Pokud budeš zařazen do nějaké tréninkové skupiny je potřeba se zaregistrovat na našich stránkách, aby jsme věděli, že už patříš do našeho klubu. 

4) Platba - 50% celoroční platby za kategorii - platí, když začneš trénovat během února. Kompletní ceník kroužků je ke stažení zde.

STIPENDIA DO USA PRO VŠ studenty

Chceme vám a vašim dětem přinést další přidanou hodnotu. Společně s naší novou trenérkou Luckou Vineckou jsme se rozhodli pomoci vám ve zprostředkování studijních sportovních stipendií v USA.

Proč?

 • sportovních stipendií je v USA dostatek
 • naši sportovci jsou šikovní a umí jazyk
 • jako oddíl můžeme garantovat dobré sportovní reference do USA
 • naši kroužkaři nejsou pod profesionální smlouvu - nutná podmínka být amatérský hráč

Jaký je naše výhoda?

 • máme v USA kontakty na tamní školy a české volejbalistky, které tam vyjely studovat
 • máme zmapovaný proces udělování stipendií
 • máme validní kontakty na americké ambasádě
 • zprostředkování přes nás bude jistě levnější nebo cenově srovnatelné než zprostředkování jinou agenturou

Informace budeme dále doplňovat - pročtěte si první prezentaci, kde nalezente "Key infos" zde.

 

A hlavně - chceme se starat o naše kroužkaře a být pro vás stále milovaným oddílem:-)

Pro více informací kontaktujte Lucku Vineckou na lucie.vinecka@gmail.com a podívejte se na webové stránky její agentury: http://www.volleyballscholarship.cz/

Připravujeme v polovině září prezentaci pro děti a rodiče s detailnějšími informacemi, kde budete moci pokládat dotazy přímo Lucce. Bude přítomna i voleljbalistika, která má se studiem v USA zkušenosti.

 

ORGANIZACE VÝKONNOSTNÍCH SKUPIN

V roce 2014/2015 jsme se nadechli k velkéu výkonu - jsme nejlepší beachklub v Praze. Ověřili jsme si, že naše práce s dětmi má smyls. Chceme ji prohlubovat.

Od roku 2015/2016 utvoříme pár vybraných výkonnsotních skupinek, které:

 • Budou mít kontinuitu trenéra - bude se o ně po celou dobu starat jeden delegovaný kouč, jenž za projekt bude odpovědný
 • Daná struktura tréninkového roku:
  • do poloviny školního roku tréninky 3x týdně
   • 1x týdně fyzička na písku
   • 1x týdně smečařský tréninky v hale na pevném povrchu
   • 1x týdně tréninky techniky na písku
  • v druhé polovině školního roku tréninky 4x týndě
   • 3x týdně na písku
   • 1x týdně v hale
   • z toho jeden z tréninků na písku bude sloužit k prohlubování již velmi specifických činností a bude tam docházet vždy alternující trenér, který je specilista na tu kterou činnost. Možné je i zapojení špičkových hráčů
 • Bude dávám velký důraz na účasti v turnajích
 • Skupiny nebudou uzavřené, budou prostupné nahoru i dolů, takže se děcka nebudou moct flákat:-)
 • Těšíme se!!

A kteří budou mezi vybranými? Začínáme vás postupně oslovovat.. 

PŘIHLÁŠKA

Tučně oznečené údaje jsou povinné

Calendar
Calendar

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti SPORTZONE, a.s. (Správce č. 1), V Borovičkách 990/17, 150 00 Praha 5, IČO: 27596001 a o.s. Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA (Správce č. 2), V Borovičkách 990/17, Praha 4, IČO: 27000508 za účelem marketingu, nabízení obchodu, služeb a činnostem s tímto souvisejícím (vč. zasílání informací prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zasílání reklamních a propagačních materiálů). Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní a faxové spojení včetně zadaného čísla mobilního telefonu. Dále souhlasím s aktualizací osobních údajů, bude-li to potřebné pro dodržení stanoveného účelu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji vědomě a dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu správce, kde mohu též uplatnit své právo na přístup k informaci o zpracování svých osobních údajů a další zákonná práva. Správci se tímto zavazují, že přijmou všechna dostupná opatření, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Molten Kondice Errea VAŠE LIGA Adidas Praha Leman sport Panasonic 2p Paulowicz a partner Restaurace Sklep Centrální vysavače Husky Busch AVL e-shop Saunia Knihcentrum Total Service GRADA Už víš proč SAS Institute UVT Decathlon Sportáček Pco Loco- Mexické pochoutky Praha 4 Mary Kay Jak může vypadat vaše firemní akce? Olymptoy IMOFA Kašperskohorský pivovar MSMT