Šestky Chodov

Kurt-2

 

 

PREAMBULE:

Jsme Beachklub Pankrác, sportoviště, které se ročně stará o 350 - 400 dětí ve věku od 4 let. Ve školním roce 2014/2015 jsme díky kontinuální práci našich trenérů a snaze dětí samotných vyhráli titul nejlepšího beachklubu v Praze. 

Rozhodli jsme se rozšířit naše aktivity a začít děti vést ke sportu i další lokalitě Prahy 11 - k šestkovému volejbalu. I k šestkovému volejbalu máme dobré trenérské předpoklady. Náš šéftrenér je Mirek Nekola (jeho medailonek naleznete výše v letáku). Hlavním trenérem bude Ondřej Staněk - oba jsou skvělí šestkoví hráči a trenéři s mnohaletými zkušenostmi a trenérskou licencí. Chceme vychovávat děti k lásce ke sportu a fair play a postupem doby soutěžit i v pražských a republikových soutěžích. Rádi prokážeme, že i původně beachvolejbalový oddíl je schopen vychovávat skvělé hráče indoor volejabalu. Zároveň je pro nás tento projekt možností vychovávat si budoucí beachvolejbalové hráče.

Chceme šířit naše know-how i dále, šestkový oddíl v krásné hale v TJ Chodov je správnou volbou.

 

Pro jak staré děti je kroužek určen?

Nabíráme děti od 1.třídy do 9. třídy.

Kdy tréninky probíhají?

Pondělí a středa 15.30 - 17.00.

(V případě velkého zájmu budeme moci rozšířit i na úterý v čase 15.00-16.30 a nebo pátek 14.00-16.00.) To vás budeme informovat.

Kolik kroužek stojí?

Můžete si vybrat, kolikrát chcete, aby vaše dítě chodilo. Může chodit 1x - 2x týdně. Při velkém zájmu můžeme rozšířit trénování i na úterý a čtvrtek.

Cena je následující: 1x týdně 4800 Kč, 2x týdně 7300 Kč. Kompletní ceník při platbě ve dvou splátkách nalezente zde.

Platba je možná jednorázově či ve dvou splátkách. První platba je splatná do 30.9., druhá do 13.2.2018. Platba probíhá pouze převodem na účet 3273583399/0800 našeho sportovního oddílu SK Beachklub Praha, IČ: 27000508. Platbu provádíte pod unikátním VS, který vám přijde emailem po úspěšné registraci viz níže.

Registrace:

Každé dítě musí být registrováno v našem registračním formuláři, který naleznete níže. Při fyzické návštěve v na náborech dle letáku výše si zároveň trenér zapíše vaše jméno a dny, které chcete trénovat.

Organizace kroužků

Nábory nových dětí běží ve dnech 11.,13.,18. a 20.9. 15.30-16.30. S sebou si vezměte sportovní oblečení a boty do haly. 

Trénujeme od 18.9. každý všední den do 23.6.2017 (kroužky se nekonají v období Vánoc - 24.12.2017 - 2.1.2018. Poslední trénink je v pátek 22.12. a první v úterý 2.1.2016). Kroužky se zároveň nekonají ve dnech státních svátků v průběhu celého roku. Kroužky se zároveň nekonají v době pololetních a velikonočních prázdnin. V období jarních prázdnin se kroužky nekonají od 5.2. – 11.2.2018

.

Minimální počet pro otevření kroužku je 10 dětí. 

V hale máme k dispozici vždy tři kurty, které zajišťují dostatečný prostor pro to, aby mohlo být více výkonnostních/věkových úrovní trénováno najednou. Dále díky probíhající rekonstrukci budeme mít k dipsozici i novou halu na kondiční tréninky, kteoru můžeme využít v případě velkého zájmu dětí.

KONTAKTY:

Otázky sportovního charakteru: Mirek Nekola, 776 691 969, mirek-penti@seznam.cz

Otázky finančního a organizačního charakteru - manažer projektu : Filip Linek manager@beachklub.cz

 

DĚKUJEME MŠMT ZA PODPORU NAŠEHO ODDÍLU A PODPORU SPORTOVÁNÍ DĚTÍ. MŠMT PŘISPÍVÁ NA ODMĚNY NAŠICH TRENÉRŮ Z PROGRAMU VIII.

 

PŘIHLÁŠKA

Tučně oznečené údaje jsou povinné

Calendar
Calendar

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti SPORTZONE, a.s. (Správce č. 1), V Borovičkách 990/17, 150 00 Praha 5, IČO: 27596001 a o.s. Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA (Správce č. 2), V Borovičkách 990/17, Praha 4, IČO: 27000508 za účelem marketingu, nabízení obchodu, služeb a činnostem s tímto souvisejícím (vč. zasílání informací prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zasílání reklamních a propagačních materiálů). Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní a faxové spojení včetně zadaného čísla mobilního telefonu. Dále souhlasím s aktualizací osobních údajů, bude-li to potřebné pro dodržení stanoveného účelu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji vědomě a dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu správce, kde mohu též uplatnit své právo na přístup k informaci o zpracování svých osobních údajů a další zákonná práva. Správci se tímto zavazují, že přijmou všechna dostupná opatření, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Molten Kondice Errea VAŠE LIGA Adidas Praha Leman sport Panasonic 2p Paulowicz a partner Restaurace Sklep Centrální vysavače Husky Busch AVL e-shop Saunia Knihcentrum Total Service GRADA Už víš proč SAS Institute UVT Decathlon Sportáček Pco Loco- Mexické pochoutky Praha 4 Mary Kay Jak může vypadat vaše firemní akce? Olymptoy IMOFA Kašperskohorský pivovar MSMT