IDEASTAV Zimní liga 2007/2008 - 1. cyklus ženy

Rider-open

IDEASTAV Zimní beachliga 2007/2008

IDEASTAV stavební společnost
 • Popis soutěže
  • Jedinečná soutěž na čtyřech krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje čtyři na sebe navazující úrovně turnajů mužských, ženských a smíšených dvojic + juniorská soutěž. Je to tzv. 3.liga, 2. liga, 1.liga a extraliga. Extraliga by se vždy hrála jednou měsíčně. (V případě vzniku dalších hal, rozšíření i do dalších teritorií)
 • Specifikace lig
  • smíšené dvojice - hrají vždy v sobotu. Ligu 1. hraje 32 dvojic. Extraligu hraje 24 nejlepších dvojic.
  • ženské dvojice - hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 12 dvojic. Extraligu hraje 12 nejlepších dvojic.
  • mužské dvojice - hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 16 dvojic. Extraligu hraje 12 nejlepších dvojic.
  • juniorské dvojice - mají turnaj vždy v sobotu ? kapacita je 8 ženských a 8 mužských dvojic. Soutěž bude určena pro ročníky 1989 a mladší. Úvodní turnaj Juniorligy 24.11.2007.
 • Kvalifikační turnaje
  • smíšené dvojice - 29.9., 6.10., 13.10 a 20.10. (6 nejlepších dvojic z každého turnaje bude hrát extraligu, ostatní dvojice z kvalifikace + nové dvojice 1.ligu)
  • ženské + mužské dvojice - 30.9., 7.10, 14.10. a 21.10. (vítěz kvalifikace bude hrát extraligu, 2.-5.dvojice z každého turnaje bude hrát 1.ligu, 6. - 9. dvojice 2.ligu a zbylé dvojice + nové dvojice 3.ligu)
  • Kvalifikační turnaj může každý hrát pouze 1x, pouze v případě nenaplnění počtu, může hrát i vícekrát jako náhradník, započítává se lepší výsledek.
  • Do Extraligy ženských a mužských dvojic je předem nasazeno 7 dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčku ABV ČR k 26.9.2007 - k datu uzavření přihlášek do ZBL. Tyto dvojice nemusí hrát kvalifikační rozřazovací turnaje.
 • Startovné dvojic
  • Každá dvojice hrající Zimní beachligu platí startovné ve výši 600,-Kč na turnaj, juniorská dvojice 400,-Kč za turnaj.
 • Prize money a ceny
  • Na každém turnaji 3.,2. a 1. ligy se hraje o věcné ceny.
  • Extraligy smíšených, mužských a ženských dvojic se hrají o 10.000,-Kč (rozděleno mezi nejlepší 4 dvojice)
   Umístění Prize money - MIXY Prize money - M+Ž
   1. místo 3 000,- 4 000,-
   2. místo 2 000,- 3 000,-
   3. místo 1 500,- 2 000,-
   4. místo 1 100,- 1 000,-
   5.-6. místo 700,- -
   7.-8. místo 500,- -
 • Systém turnajů
  • Systém pro 32 dvojic: 8 skupin po čtyřech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 17.místo. Hraje se - ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
  • Systém pro 24 dvojic: 8 skupin po třech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. ze skupin hrají play-off o 17.místo. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. každé dvojici jsou garantovány min. 4 zápasy.
  • Systém pro 16 dvojic: 4 skupiny po čtyřech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8, 4. ze skupin hrají o 13.místo. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
  • Systém pro 12 dvojic - ženy 1. až 3.liga: 4 skupiny po třech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8.Poražené dvojice předkola hrají o 9.místo. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. Každé dvojici je garantováno min. 6 setů.
  • Systém pro 12 dvojic - extraliga M + Ž: 4 skupiny po třech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. Každé dvojici jsou garantovány min. 4 zápasy.
  • Systém pro 8 dvojic: 2 skupiny po čtyřech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 5.místo. Hraje se - ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
 • Start soutěže a nasazení
  • Do úvodních turnajů bude nasazeno dle výsledků v rozřazovacích kvalifikačních turnajích (viz výše)
  • Do Extraligy bude nasazeno 7 nejlepších mužských (+ 4 dvojice z kvalifikace a 1 na divokou kartu pořadatele), 7 ženských (+ 4 dvojice z kvalifikace a 1 na divokou kartu pořadatele) dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčků ABV ČR.
  • Po úvodním cyklu bude vytvořen žebříček zimní halové soutěže, který bude sloušit pro nasazení do Dalších čtyř cyklů
  • Pro nasazení se počítá součet indexů nasazení obou hráčů či hráček ve dvojici.
  • Nasazuje se vždy na základě indexu nasazení (podíl celkových bodů a počtu odehraných turnajů - zaručuje, že dvojice, která si uhraje extraligu, bude při svém Přihlášení vždy nasazena do extraligy i při vynechání 1 či více cyklů), při shodě indexů je upřednostněna dvojice s vyšším bodovým součtem. Nové dvojice hrají poprvé vždy nejnižší úroveň.
  • Do finálového 5. cyklu se nasazuje dle celkového součtu bodů dané dvojice.
  • Cyklem zimní halové soutěže se rozumí doba od turnaje 3.ligy po turnaj extraligy.
  • každý hráč smí hrát pouze jeden z turnajů v cyklu, v případě že po odehrání turnaje své soutěže hraje ještě Další turnaj v cyklu (př: udělení divoké karty nebo jako náhradníci) neobdrží žádné body z tohoto turnaje. soutěží pouze o ceny či prize money.
 • Turnaje
 • Přihlášky
  • Do kvalifikací je potřeba se přihlásit do 26.9. do 20:00, 27.9. bude uveřejněno 7 nasazených dvojic do Extraligy!!
  • Přihlášky se přijímají mailem na adresu , nebo přes www.beachklub.cz
  • Každá dvojice se přihlašuje na jeden cyklus turnajů od 3.ligy po extraligu.
  • V pondělí po extraligovém turnaji je zveřejněn aktuální žebříček pro určení pořadí pro nasazení.
  • Přihlášky se přijímají na celý cyklus vždy do úterý po extraligovém turnaji do 20.00 hod.
  • Ve středu ve 12:00 je zveřejněno rozdělení dvojic do daných soutěží.
  • Každý měsíc je možné jiné složení dvojic, nováček v soutěži má pro nasazení 0 bodů.
  • V případě změny spoluhráče po Přihlášení (zranění, nemoc atd.) je možné dvojici doplnit novým hráčem nebo hráčem ze stejné nebo nižší soutěže a dvojice zůstává nasazena v soutěži na místě kde byla.
  • V případě omluvy celé dvojice, nahrazuje danou dvojici organizátor nejlepšími dvojicemi nižší odehrané úrovně, v případě nezájmu těchto dvojic obsazuje divokou kartou.
 • Omluva z turnaje
  • Omluva se přijímá do 16.00 v den před turnajem a musí být zaslána na telefon organizátora - 603778892. Pozdější omluvy jsou taktéž za sankci 50% ze startovného při dalším turnaji.
  • V případě nedostavení se na turnaj bez omluvy, je nastaven sankční poplatek +50% ze startovného na dalším turnaji, na který se tato dvojice dostaví.
 • Bodování a nasazení


  Kategorie smíšených dvojic


  Kategorie JUNIORŮ

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 100
  2. 98
  3. 96
  4. 94
  5.-6. 92
  7.-8. 90
  9. 88
  10. 84
  11.-12. 82
  13.-16. 80
  17. 76
  18. 74
  19.-20. 72
  21.-24. 70
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 80
  2. 78
  3. 76
  4. 74
  5.-8. 72
  9.-12. 68
  13.-16. 64
  17. 62
  18. 60
  19.-20. 58
  21.-24. 56
  25.-28. 54
  29.-32. 52
  JuniorLiga
  Umístění Body
  1. 10
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 4
  6. 3
  7.-8. 2


  Kategorie mužských dvojic

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 50
  2. 48
  3. 46
  4. 44
  5.-6. 42
  7.-8. 40
  9.-10. 38
  11.-12. 36
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 44
  2. 42
  3. 40
  4. 38
  5.-6. 36
  7.-8. 34
  9. 32
  10. 30
  11.-12. 28
  13. 26
  14. 24
  15.-16. 22
  2. LIGA
  Umístění Body
  1. 34
  2. 32
  3. 30
  4. 28
  5.-6. 26
  7.-8. 24
  9. 22
  10. 20
  11.-12. 18
  13. 16
  14. 14
  15.-16. 12
  3. LIGA
  Umístění Body
  1. 24
  2. 22
  3. 20
  4. 18
  5.-6. 16
  7.-8. 14
  9. 12
  10. 10
  11.-12. 8
  13. 6
  14. 4
  15.-16. 2


  Kategorie ženských dvojic

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 50
  2. 48
  3. 46
  4. 44
  5.-6. 42
  7.-8. 40
  9.-10. 38
  11.-12. 36
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 44
  2. 42
  3. 40
  4. 38
  5.-6. 36
  7.-8. 34
  9. 32
  10. 30
  11.-12. 28
  2. LIGA
  Umístění Body
  1. 36
  2. 34
  3. 32
  4. 30
  5.-6. 28
  7.-8. 26
  9. 24
  10. 22
  11.-12. 20
  3. LIGA
  Umístění Body
  1. 28
  2. 26
  3. 24
  4. 22
  5.-6. 20
  7.-8. 18
  9. 16
  10. 14
  11.-12. 12

Více informací o zimní halové soutěži na GSM 603 778 892.

Molten Kondice Errea VAŠE LIGA Adidas Praha Leman sport Panasonic 2p Paulowicz a partner Restaurace Sklep Centrální vysavače Husky Busch AVL e-shop Saunia Knihcentrum Total Service GRADA Už víš proč SAS Institute UVT Decathlon Sportáček Pco Loco- Mexické pochoutky Praha 4 Mary Kay Jak může vypadat vaše firemní akce? Olymptoy IMOFA Kašperskohorský pivovar MSMT