IDEASTAV Zimní liga 2007/2008 - 4. cyklus muži

Rider-open

IDEASTAV Zimní beachliga 2007/2008

IDEASTAV stavební společnost
 • Popis soutěže
  • Jedinečná soutěž na čtyřech krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje čtyři na sebe navazující úrovně turnajů mužských, ženských a smíšených dvojic + juniorská soutěž. Je to tzv. 3.liga, 2. liga, 1.liga a extraliga. Extraliga by se vždy hrála jednou měsíčně. (V případě vzniku dalších hal, rozšíření i do dalších teritorií)
 • Specifikace lig
  • smíšené dvojice - hrají vždy v sobotu. Ligu 1. hraje 32 dvojic. Extraligu hraje 24 nejlepších dvojic.
  • ženské dvojice - hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 12 dvojic. Extraligu hraje 12 nejlepších dvojic.
  • mužské dvojice - hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 16 dvojic. Extraligu hraje 12 nejlepších dvojic.
  • juniorské dvojice - mají turnaj vždy v sobotu ? kapacita je 8 ženských a 8 mužských dvojic. Soutěž bude určena pro ročníky 1989 a mladší. Úvodní turnaj Juniorligy 24.11.2007.
 • Kvalifikační turnaje
  • smíšené dvojice - 29.9., 6.10., 13.10 a 20.10. (6 nejlepších dvojic z každého turnaje bude hrát extraligu, ostatní dvojice z kvalifikace + nové dvojice 1.ligu)
  • ženské + mužské dvojice - 30.9., 7.10, 14.10. a 21.10. (vítěz kvalifikace bude hrát extraligu, 2.-5.dvojice z každého turnaje bude hrát 1.ligu, 6. - 9. dvojice 2.ligu a zbylé dvojice + nové dvojice 3.ligu)
  • Kvalifikační turnaj může každý hrát pouze 1x, pouze v případě nenaplnění počtu, může hrát i vícekrát jako náhradník, započítává se lepší výsledek.
  • Do Extraligy ženských a mužských dvojic je předem nasazeno 7 dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčku ABV ČR k 26.9.2007 - k datu uzavření přihlášek do ZBL. Tyto dvojice nemusí hrát kvalifikační rozřazovací turnaje.
 • Startovné dvojic
  • Každá dvojice hrající Zimní beachligu platí startovné ve výši 600,-Kč na turnaj, juniorská dvojice 400,-Kč za turnaj.
 • Prize money a ceny
  • Na každém turnaji 3.,2. a 1. ligy se hraje o věcné ceny.
  • Extraligy smíšených, mužských a ženských dvojic se hrají o 10.000,-Kč (rozděleno mezi nejlepší 4 dvojice)
   Umístění Prize money - MIXY Prize money - M+Ž
   1. místo 3 000,- 4 000,-
   2. místo 2 000,- 3 000,-
   3. místo 1 500,- 2 000,-
   4. místo 1 100,- 1 000,-
   5.-6. místo 700,- -
   7.-8. místo 500,- -
 • Systém turnajů
  • Systém pro 32 dvojic: 8 skupin po čtyřech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 17.místo. Hraje se - ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
  • Systém pro 24 dvojic: 8 skupin po třech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. ze skupin hrají play-off o 17.místo. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. každé dvojici jsou garantovány min. 4 zápasy.
  • Systém pro 16 dvojic: 4 skupiny po čtyřech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8, 4. ze skupin hrají o 13.místo. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
  • Systém pro 12 dvojic - ženy 1. až 3.liga: 4 skupiny po třech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8.Poražené dvojice předkola hrají o 9.místo. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. Každé dvojici je garantováno min. 6 setů.
  • Systém pro 12 dvojic - extraliga M + Ž: 4 skupiny po třech dvojicích, 1. ze skupin postupují rovnou mezi 8 do play-off , 2. a 3. ze skupin postupují do play-off o postup mezi 8. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. Každé dvojici jsou garantovány min. 4 zápasy.
  • Systém pro 8 dvojic: 2 skupiny po čtyřech dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 5.místo. Hraje se - ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety. každé dvojici je garantováno min. 5 setů.
 • Start soutěže a nasazení
  • Do úvodních turnajů bude nasazeno dle výsledků v rozřazovacích kvalifikačních turnajích (viz výše)
  • Do Extraligy bude nasazeno 7 nejlepších mužských (+ 4 dvojice z kvalifikace a 1 na divokou kartu pořadatele), 7 ženských (+ 4 dvojice z kvalifikace a 1 na divokou kartu pořadatele) dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčků ABV ČR.
  • Po úvodním cyklu bude vytvořen žebříček zimní halové soutěže, který bude sloušit pro nasazení do Dalších čtyř cyklů
  • Pro nasazení se počítá součet indexů nasazení obou hráčů či hráček ve dvojici.
  • Nasazuje se vždy na základě indexu nasazení (podíl celkových bodů a počtu odehraných turnajů - zaručuje, že dvojice, která si uhraje extraligu, bude při svém Přihlášení vždy nasazena do extraligy i při vynechání 1 či více cyklů), při shodě indexů je upřednostněna dvojice s vyšším bodovým součtem. Nové dvojice hrají poprvé vždy nejnižší úroveň.
  • Do finálového 5. cyklu se nasazuje dle celkového součtu bodů dané dvojice.
  • Cyklem zimní halové soutěže se rozumí doba od turnaje 3.ligy po turnaj extraligy.
  • každý hráč smí hrát pouze jeden z turnajů v cyklu, v případě že po odehrání turnaje své soutěže hraje ještě Další turnaj v cyklu (př: udělení divoké karty nebo jako náhradníci) neobdrží žádné body z tohoto turnaje. soutěží pouze o ceny či prize money.
 • Turnaje
 • Přihlášky
  • Do kvalifikací je potřeba se přihlásit do 26.9. do 20:00, 27.9. bude uveřejněno 7 nasazených dvojic do Extraligy!!
  • Přihlášky se přijímají mailem na adresu , nebo přes www.beachklub.cz
  • Každá dvojice se přihlašuje na jeden cyklus turnajů od 3.ligy po extraligu.
  • V pondělí po extraligovém turnaji je zveřejněn aktuální žebříček pro určení pořadí pro nasazení.
  • Přihlášky se přijímají na celý cyklus vždy do úterý po extraligovém turnaji do 20.00 hod.
  • Ve středu ve 12:00 je zveřejněno rozdělení dvojic do daných soutěží.
  • Každý měsíc je možné jiné složení dvojic, nováček v soutěži má pro nasazení 0 bodů.
  • V případě změny spoluhráče po Přihlášení (zranění, nemoc atd.) je možné dvojici doplnit novým hráčem nebo hráčem ze stejné nebo nižší soutěže a dvojice zůstává nasazena v soutěži na místě kde byla.
  • V případě omluvy celé dvojice, nahrazuje danou dvojici organizátor nejlepšími dvojicemi nižší odehrané úrovně, v případě nezájmu těchto dvojic obsazuje divokou kartou.
 • Omluva z turnaje
  • Omluva se přijímá do 16.00 v den před turnajem a musí být zaslána na telefon organizátora - 603778892. Pozdější omluvy jsou taktéž za sankci 50% ze startovného při dalším turnaji.
  • V případě nedostavení se na turnaj bez omluvy, je nastaven sankční poplatek +50% ze startovného na dalším turnaji, na který se tato dvojice dostaví.
 • Bodování a nasazení


  Kategorie smíšených dvojic


  Kategorie JUNIORŮ

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 100
  2. 98
  3. 96
  4. 94
  5.-6. 92
  7.-8. 90
  9. 88
  10. 84
  11.-12. 82
  13.-16. 80
  17. 76
  18. 74
  19.-20. 72
  21.-24. 70
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 80
  2. 78
  3. 76
  4. 74
  5.-8. 72
  9.-12. 68
  13.-16. 64
  17. 62
  18. 60
  19.-20. 58
  21.-24. 56
  25.-28. 54
  29.-32. 52
  JuniorLiga
  Umístění Body
  1. 10
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 4
  6. 3
  7.-8. 2


  Kategorie mužských dvojic

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 50
  2. 48
  3. 46
  4. 44
  5.-6. 42
  7.-8. 40
  9.-10. 38
  11.-12. 36
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 44
  2. 42
  3. 40
  4. 38
  5.-6. 36
  7.-8. 34
  9. 32
  10. 30
  11.-12. 28
  13. 26
  14. 24
  15.-16. 22
  2. LIGA
  Umístění Body
  1. 34
  2. 32
  3. 30
  4. 28
  5.-6. 26
  7.-8. 24
  9. 22
  10. 20
  11.-12. 18
  13. 16
  14. 14
  15.-16. 12
  3. LIGA
  Umístění Body
  1. 24
  2. 22
  3. 20
  4. 18
  5.-6. 16
  7.-8. 14
  9. 12
  10. 10
  11.-12. 8
  13. 6
  14. 4
  15.-16. 2


  Kategorie ženských dvojic

  EXTRALIGA
  Umístění Body
  1. 50
  2. 48
  3. 46
  4. 44
  5.-6. 42
  7.-8. 40
  9.-10. 38
  11.-12. 36
  1. LIGA
  Umístění Body
  1. 44
  2. 42
  3. 40
  4. 38
  5.-6. 36
  7.-8. 34
  9. 32
  10. 30
  11.-12. 28
  2. LIGA
  Umístění Body
  1. 36
  2. 34
  3. 32
  4. 30
  5.-6. 28
  7.-8. 26
  9. 24
  10. 22
  11.-12. 20
  3. LIGA
  Umístění Body
  1. 28
  2. 26
  3. 24
  4. 22
  5.-6. 20
  7.-8. 18
  9. 16
  10. 14
  11.-12. 12

Více informací o zimní halové soutěži na GSM 603 778 892.

VÝSLEDKY 3. LIGY

pořadí hráč 1 hráč 2 body
1. Martin Bečvář Zbyněk Humplik 24
2. Matyáš Čenský Martin Chlupáč 22
3. Honza Moravec Viktor Slabý 20
4. Zdeněk Janovský Michael Schenk 18
Molten Kondice Errea VAŠE LIGA Adidas Praha Leman sport Panasonic 2p Paulowicz a partner Restaurace Sklep Centrální vysavače Husky Busch AVL e-shop Saunia Knihcentrum Total Service GRADA Už víš proč SAS Institute UVT Decathlon Sportáček Pco Loco- Mexické pochoutky Praha 4 Mary Kay Jak může vypadat vaše firemní akce? Olymptoy IMOFA Kašperskohorský pivovar MSMT