Pankrácká zimní liga 2014/2015 - 3. Cyklus ženy

Rider-open

 

 

Zimní beachliga na Pankráci 2014/2015

Jedinečná soutěž na 7 krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje tři na sebe navazující úrovně turnajů mužských, ženských a smíšených dvojic + juniorská soutěž. Je to tzv. 3.liga, 2.liga, 1.liga a extraliga.

Specifikace ligových úrovní

 • smíšené dvojice - hrají vždy v sobotu. Ligu 1. hraje 16 dvojic. Extraligu hraje 16 nejlepších dvojic.
 • ženské dvojice – hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 20 dvojic. Extraligu hraje 16 nejlepších dvojic.
 • mužské dvojice – hrají vždy v neděli. Ligu 3., 2. a 1.hraje 16 dvojic. Extraligu hraje 16 nejlepších dvojic

Extraliga se hraje vždy jednou měsíčně.
Soutěž je otevřena i pro zahraniční dvojice, u Halového Mistrovství ČR žádáme o homologaci a uznání bodů s ABV (můžete z něj získat body do léta 2015)
.

Kvalifikační turnaje – vypisujeme 4 kvalifikační turnaje pro každou kategorii. Po kvalifikaci je nutné hrát 1.cyklus, aby byly body z kvalifikace započítány.

 • smíšené dvojice – 27.9., 4.10., 11.10 a 18.10. (4 nejlepší dvojice z každého turnaje budou hrát extraligu, ostatní dvojice z kvalifikace + nové dvojice 1.ligu)
 • ženské dvojice – 28.9., 5.10., 12.10. a 19.10. (1. a 2. dvojice z kvalifikace bude hrát extraligu, 3.-7.dvojice z každého turnaje bude hrát 1.ligu, 8.-12. budou hrát v 1.cyklu 2.ligu a ostatní dvojice z kvalifikace a nové dvojice 3.ligu - přednost pro zařazení do cyklu mají dvojice, co odehráli kvalifikaci)
 • mužské dvojice – 28.9., 5.10., 12.10. a 19.10. (1. a 2. dvojice z kvalifikace bude hrát extraligu, 3.-6.dvojice z každého turnaje bude hrát 1.ligu, 7.-10. budou hrát v 1.cyklu 2.ligu a ostatní dvojice z kvalifikace a nové dvojice 3.ligu - přednost pro zařazení do cyklu mají dvojice, co odehráli kvalifikaci)
 • Kvalifikační turnaj může každý hrát pouze 1x, pouze v případě nenaplnění počtu, může hrát i vícekrát jako náhradník, započítává se lepší výsledek.
 • Do Extraligy ženských a mužských dvojic je předem nasazeno 5 dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčku ABV ČR. Tyto dvojice nemusí hrát kvalifikační rozřazovací turnaje, ale musí se do 23.9. přihlásit!

Startovné dvojic
- Každá dvojice hrající Zimní beachligu platí startovné ve výši 700,-Kč na turnaj (100,-Kč za dvojici je pak příplatek za pozdní příchod).

Prize money a ceny
- Na každém turnaji Zimní beachligy se hraje o věcné ceny od partnerů.
- Extraligy mužských a ženských dvojic se hraje o 10.000,-Kč (rozděleno mezi nejlepší 4 dvojice), smíšené dvojice budou hrát o mobilní telefony 3Q a další hodnotné ceny od partnerů

Systém turnajů
Systém pro 24 dvojic – ženské dvojice
8 skupin po 3 dvojicích, 1. ze skupin postupují do play-off o vítěze rovnou mezi 16, 2. a 3. hrají předkolo o postup do play off o vítěze. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety, v playoff hraje každý minimálně 2 zápasy. Každé dvojici je garantováno min. 8 setů.

Systém pro 20 dvojic – ženské dvojice
4 skupiny po 5 dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 9.místo. 5.dvojice ze skupin hrají playoff o 17.místo. Hraje se ve skupinách na jeden set do 21 bodů, play off se hraje na dva vítězné sety, v playoff hraje každý minimálně 2 zápasy. Každé dvojici je garantováno min. 8 setů.

Systém pro 16 dvojic – mužské dvojice
4 skupiny po 4 dvojicích, všichni ze skupin postupují do play-off o vítěze, ve skupině se hraje na 1 vítězný set, v playoff pak na dva vítězné sety do 21 bodů. Každé dvojici je garantováno min. 8 setů.

Systém pro 16 dvojic - extraliga mixů, mužů a žen
4 skupiny po 4 dvojicích, 1. a 2. ze skupin postupují do play-off o vítěze, 3. a 4. ze skupin postupují do play-off o 9.místo. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. Každé dvojici jsou garantovány min. 4 zápasy.

Start soutěže a nasazení

 • Do úvodních turnajů bude nasazeny dvojice dle výsledků v rozřazovacích kvalifikačních turnajích (viz výše)
 • Do Extraligy bude nasazeno 5 nejlepších mužských dvojic (+ 8 dvojice z kvalifikace a 3 zahraniční dvojice na divokou kartu pořadatele), 5 ženských (+ 8 dvojice z kvalifikace a 3 zahraniční dvojice na divokou kartu pořadatele) dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčků ABV ČR.
 • Po úvodním cyklu bude vytvořen žebříček zimní halové soutěže, který bude sloužit pro nasazení do dalších čtyř cyklů
 • Pro nasazení se počítá součet indexů nasazení obou hráčů či hráček ve dvojici.
 • Nasazuje se vždy na základě indexu nasazení (podíl celkových bodů a počtu odehraných turnajů – zaručuje, že dvojice, která si uhraje extraligu, bude při svém přihlášení vždy nasazena do extraligy i při vynechání 1 či více cyklů), při shodě indexů je upřednostněna dvojice s vyšším bodovým součtem. Nové dvojice hrají poprvé vždy nejnižší úroveň.
 • Do finálového 5. cyklu se nasazuje dle celkového součtu bodů dané dvojice.
 • Každý hráč smí hrát pouze jeden z turnajů v cyklu, v případě že po odehrání turnaje své soutěže hraje ještě další turnaj v cyklu (př: udělení divoké karty nebo jako náhradníci) neobdrží žádné body z tohoto turnaje. Do žebříčku se započítává vždy ten dříve hraný turnaj v cyklu. Soutěží pouze o ceny.

Přihlášky
Do kvalifikací je potřeba se přihlásit do 23.9.2014 do 20:00, 24.9.2014 bude uveřejněno 5 nasazených dvojic do Extraligy!!

 • Přihlášky se přijímají mailem na adresu sasa@beachklub.cz nebo přes www.beachklub.cz.
 • Každá dvojice se přihlašuje na jeden cyklus turnajů od 3.ligy po extraligu.
 • V pondělí po extraligovém turnaji je zveřejněn aktuální žebříček pro určení pořadí pro nasazení.
 • Přihlášky se přijímají na celý cyklus vždy do úterý po extraligovém turnaji do 20.00 hod. (18.11. a pak 27.12.2014 atd.)
 • Ve středu ve 12.00 je zveřejněno definitivní rozdělení dvojic do daných soutěží (před tímto datem lze vidět průběžný stav)
 • Každý měsíc je možné jiné složení dvojic, nováček v soutěži má pro nasazení 0 bodů.
 • V případě změny spoluhráče po přihlášení (zranění, nemoc atd.) je možné dvojici doplnit novým hráčem nebo hráčem ze stejné nebo nižší soutěže a dvojice zůstává nasazena v soutěži na místě, kde byla.
 • V případě omluvy celé dvojice, nahrazuje danou dvojici organizátor nejlepšími dvojicemi nižší odehrané úrovně, v případě nezájmu těchto dvojic obsazuje divokou kartou.

Omluva z turnaje

 • Omluva se přijímá do 16.00 v den před turnajem a musí být zaslána na telefon organizátora – 603778892. Pozdější omluvy jsou za sankci 50% ze startovného při dalším turnaji.
 • V případě nedostavení se na turnaj bez omluvy, je nastaven sankční poplatek +50% ze startovného na dalším turnaji, na který se tato dvojice dostaví.


 

 

PERMANENTKA NA TURNAJE:

 • 5x startovné+ 1x vstup ZDARMA na všech halových turnajích - CENA 1750KČ. Permanentka je na jméno a je platná po celou halovou sezónu 2014/2015 na všechny turnaje pořádané Beachklubem Pankrác (vč. zimní ligy).

 

 

 

 

Molten Kondice Errea VAŠE LIGA Adidas Praha Leman sport Panasonic 2p Paulowicz a partner Restaurace Sklep Centrální vysavače Husky Busch AVL e-shop Saunia Knihcentrum Total Service GRADA Už víš proč SAS Institute UVT Decathlon Sportáček Pco Loco- Mexické pochoutky Praha 4 Mary Kay Jak může vypadat vaše firemní akce? Olymptoy IMOFA Kašperskohorský pivovar MSMT