Podmínky provozu areálu od 17.5.

S ohledem na ukončení nouzového stavu 11.4.2021 a schválení  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je venkovní sportoviště otevřeno. Provoz se bude řídit dle nařízení a doporučení ministerstva zdravotnictví.

PŘÍTOMNOST NA SPORTOVIŠTI JE MOŽNÁ ZA DODRŽENÍ NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK:

Pravidla pro pohyb v areálu: 
V areálu je nutné nosit respirátor (vyjma sportovců na hřišti)
Dodržovat rozestupy 2m, nejde-li o členy domácnosti
Vnitřní prostory šaten a sprchy jsou uzavřené (na kurty prosím choďte již ve sportovním)
Toalety jsou otevřené

Pravidla pro pohyb na hřišti: 
Na hřišti se pohybuje maximálně 6 dvojic v 10 m vzdálenosti od sebe
Doprovod a diváci jsou zakázáni

Pravidla pro provoz kavárny: 
Otevřené je výdejní okénko
Terasa je otevřena za podmínek, že u stolu mohou sedět 4 osoby pokud nejsou z jedné domácnosti
Vzdálenost mezi jednolivými stoly je 1,5 m. 
Obsluhováni budou hosté, kteří splňují podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. 

Citace k jednotlivým pravidlům provozu sportoviště a kavárny: 
Omezení provozu vnitřních sportovišť - mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN
Bod 5. omezuje:
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží org

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest - mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
w) sportovce nebo cvičící osoby: i. v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

V případě dotazů pište nebo volejte svým trenérům. Vaše dotazy také zodpovíme u na info@beachklub.cz nebo volejte přímo Andreu Gregorovou 731 529 953.

Těšíme se na vás!

Pronajměte si kurt

již od

700
Kč/hod.

více